Biougalj u ishrani životinja

Provereni domaći recept nanovo otkriven

Biougalj u ishrani životinja

Karbohran

Detaljnije

Biougalj u ishrani životinja

Biougalj, EBC sertifikovan

Detaljnije

Upotreba drvenog uglja u humanoj i veterinarskoj medicini ili kao prehrambenog aditiva је stara skoro kao i sama ljudska istorija i dokazano je da datira iz neolita. Kao dodatak hrani, prvi put se pominje u pisanim spisima iz pred-hrišćanskog rimskog doba i preporučuje se za ishranu (Marko Porcije Katon Stariji 150.v Chr.). Između dva rata prošlog veka, objavljene su brojne naučne studije, u kojima je ispitivan uticaj biouglja na zdravlje životinja. Obimno delo je napisao Ernst Mangold u kome je zaključio:

Utvrdjen je profilaktički i terapeutski uticaj drvenog uglja protiv infektivne ili zbog hranom uzrokovane dijareje i u tom smislu se pojavljuje i dodatak drvenog uglja kod mladih životinja kao primerena preventiva.“ 

(Mangold, Ernst: Der Forschungsdienst (Služba istraživanja, 1936) Bd.1 S.862-867 izdato: Reichsarbeitsgemeinschaften d. Nauka o poljoprivredi) izdato 1936

Na žalost, ovo znanje danas preti da padne u zaborav, iako je dokazan pozitivan uticaj i nisu mogli da budu utvrdjeni negativni uticaji. Novije studije o stočnoj ishrani sa biougljem potvrdjuju da ta vrsta hrane ispoljava sledeće pozitivne efekte, koji se mogu uočiti već nakon nekoliko nedelja:

 • poboljšano opšte stanje zdravlja i kondicije
 • povećava vitalnost životinja
 • povećano zdravlje vimena
 • vraćanje broja ćelija u mleku
 • minimiziranje problema sa stopalima
 • stabilizacija post-porođajnog zdravlja
 • smanjenje dijareje
 • smanjenje stope smrtnosti
 • povećanje sadržaja mleka
 • značajno poboljšanje tečnosti đubriva uz smanjenja  mešanja i stvaranja pene na površini đubriva
 • smanjenje mirisa đubriva 

Efekat biouglja u telu je raznovrstan. Karakteristika ugljenika u biouglju je zaslužna za to da elektroni mogu delovati reaktivno na površini. To vodi do aktivne matrice, koja efikasno apsorbuje toksine i organske materije. Biougalj na taj način može efikasno da se koristi protiv akutnog trovanja posebno u gastro-intestinalnom traktu za absorpciju toksina, bez nus-pojava. 

Međutim, biougalj se ne koristi samo za akutnu detoksikaciju, nego i za profilaktičku stabilizaciju crevne flore. Naročito, kada je drveni ugalj pre hranjenja dopunjen probioticima, crevna flora može biti dugoročno stabilizovana i bolesti (izazvane disbiozom) sprečene.

Naš biougalj ispunjava zahteve Evropske sertifikacije za biougalj (EBC) i ima površinu od 150 do 300 m2/g. Proizvodi se pod visokim temperaturama, tako da se štetna organska jedinjenja dalje razlažu, isparavaju i izbacuju.

Karbohran

Stočna hrana, biološki aktivirana u saglasnosti sa EBC standardom.
(EBC - Evropska sertifikacija za biougalj).

Naš Karbohran sastoji se od probranih sastojaka za stočnu hranu, i EBC sertifikovanog biouglja. Njima se dodaju bakterije za fermentaciju i probiotske bakterije. Konzerviranje hrane vrši se putem siliranja, tokom četiri nedelje, i kao takva predstavlja hranu na koju stoka ima visoku tolenraciju i koja se može čuvati godinu dana.

Karbohan može se primeniti na dnevnoj bazi u preventivne svrhe ili kod akutnih bolesti.

Primenom Karbohrana, kod mnogih bolesti, u kratkom roku, dolazi do poboljšanja stanja ili do potpunog izlečenja.

Biougalj, EBC sertifikovan

EBC-Logo Stcna Hrana

Biougalj u stočnoj ishrani mora biti bez toksina. Pogotovu bez katrana i njegovih derivata, koji moraju biti ispareni.

Što veća površina biouglja, to su pozitivniji efekti.

Kako bi se uspostavili standardi za kvalitetan biougalj, donet je Evropski sertifikat za biougalj (EBC). EBC definiše parametre vrhunskog kvaliteta biouglja.

Kod stočne ishrane, za dobrobit životinja i povećanje pozitivnih efekata, jedino treba da se koristi EBC sertifikovan ćumur.

Smernice za održivu proizvodnju biouglja (PDF) nemački ili engleski


Proizvodi

Ćumur i Briket

Brzo, čisto, ukusno
Detaljnije

Biougalj

Sačuvajmo planetu
Detaljnije

Drvo

Ekološki sertifikovan energent
Detaljnije