O nama

“Najkraće reči, kao što su «DA» i «NE»
zahtevaju najviše razmišljanja.”


Pythagora iz Samosa

Basna-logo

O nama

Basna d.o.o. je osnovana 2010. godine sa vizijom da u Srbiji primeni održive ekološke tehnologije. Na podneblju Dragačeva, čuvene poljoprivredne sredine Zapadne Srbije, nastalo je preduzeće koje je od samog početka optimalno formirano, oslanjajući se na postojeće resurse i neprekidno se kreće inovativnim putem.

Basna je danas član:

  •     Nemačke biznis asocijacije za biougalj 
  •     Švajcarskog poslovnog udruženja za biougalj
  •     Američke međunarodne inicijative za biougalj 
  •     Švajcarsko-Srpske Privredne komore  

Nakon tri godine razvoja napravili smo preduzeće, koje pretvara biomasu u ugalj i energiju. Sa našim postupkom pirolize za proizvodnju drvenog uglja, možemo da utičemo na proces proizvodnje i u zavisnosti od njegove namene uglju damo željene karakteristike.

Možemo, sa jedne strane da proizvodemo drveni ugalj za roštilj – ćumur vrhunskog kvaliteta, za profesionalne kuhinje kao i za roštilj iz hobija, dok sa druge strane možemo da proizvedemo drveni ugalj, koji ispunjava stroge zahteve Evropske sertifikacije za biougalj (EBC), veoma čist i bez nedozvoljenih toksina, a koristi se kao organski oplemenjivač zemljišta ili kao veoma bitan sastojak hrane za životinje.

EBC sertifikat garantuje da je proizvod visokog kvaliteta prema Uredbi komisije (EU) 574/2011                       

Za razliku od tradicionalnih peći za proizvodnju drvenog uglja, u našem postupku pirolize štetni gasovi ne odlaze direktno u neposredno okruženje, već se sagorevaju sa dovoljno kiseonika, tako da na kraju samo čist ugljendioksid i voda odlaze u atmosferu. Istovremeno, energiju nastalu u toku ovog procesa koristimo za sušenje i grejanje.

Ugljen dioksid koji nastaje tokom proizvodnje drvenog uglja apsorbuju biljke koje fotosintezom uz pomoć sunčeve energije ponovo pretvaraju u biomasu i uskoro nam je ponovo vraćaju na raspolaganje kao sirovinu. Na taj način zatvara se krug i održivo upravljanje resursima.

Puno vodimo računa o tome, da zatvorimo cikluse i da upotrebljavamo samo prirodne i ekološki održive sirovine. To nam omogućava da napravimo proizvodnju, čiji rezultat su isključivo visoko-kvalitetni proizvodi bez otpada ili pak štete po okolinu.  

U našem sektoru istraživanja i razvoja, već godinama vršimo ispitivanja tla sa biougljem i stalno radimo na poboljšavanju recepture za optimalne prinose. Naši važni i vredni saradnici su i sami poljoprivrednici koji primenjuju naše proizvode u sopstvenim domaćinstvima.

Basna kao član kluba prijatelja UNICEF-a omogućava izgradnju boljeg sveta za decu, podsticajnog okruženja bez siromaštva, nasilja, isključenosti i neizvesnosti.