Agrougalj

Snaga i magija prirode

Agrougalj

Agro-Ugalj™ - Aktivirani biougalj

Detaljnije

Agrougalj

Biougalj – aktivirajte sami

Detaljnije

Agrougalj

Agrougalj video

Detaljnije

Agrougalj

Agrougalj galerija

Detaljnije

Biougalj (Biochar) se dodaje zemljištu zbog povećanja plodnosti tla na duži rok. Ovo znanje je hiljadama godina staro, ali zaboravljeno u kontekstu modernizacije i veštačkih đubriva. Tla koja sadrže biougalj otkrivena su u 70-ih godina u oblasti Amazona. Ona potiču iz prekolumbijanskog perioda i nepromenjena su do danas. Ova zemljišta su stekla svetsku slavu pod imenom Terra Preta.

Između ostalog, otkrivena su slična karbonatna zemljišta u Severnoj Nemačkoj, Australiji i drugim mestima u celom svetu. Ono što je sigurno je da su ova zemljišta antropogena (napravljena od strane ljudi) i delom stara stotinama hiljada godina.

Posebno je upadljiva velika plodnost i visok sadržaj humusa tog tla. U međuvremenu, ovom tlu se pripisuju i druge osobine, kao što su zadržavanje kapaciteta vode i nizak gubitak azota. Tačan mehanizam delovanja biljnog uglja u zemljištu i dalje je predmet brojnih studija na univerzitetima i istraživačkim institutima širom sveta.

Važni efekti:

 • absorpcija toksičnih materijala u zemljištu, kao što su teški metali i organski zagađivači.
 • povećan kapacitet zadržavanja vode
 • povećan rast bakterija u tlu  
 • smanjena emisija metana i azotnog oksida zbog boljeg dovođenja vazduha u zemljište
 • povećanje mikorize (Mykorrhiza) i na taj način poboljšano upijanje mineralnih materija biljaka
 • poboljšan metabolizam korena biljke što dovodi takođe do smanjenja gubitaka hranjivih materija.
 • bolje zdravlje biljaka

Na ovom mestu je veoma važna činjenica, da biougalj nije đubrivo i zbog toga ne bi trebalo da se dodaje u zemljište pre "aktiviranja". Biougalj pre svega deluje kao nosač i rezervoar za hranjive materije. Zbog toga, Biougalj pre mešanja sa zemljom i hranjivim materijama mora da se dopuni, odnosno „aktivira“. Pogodni postupci su mešavine sa kompostom ili ostalim supstancama koje sadrže azot.  

Za razliku od drvenog uglja za roštilj, kod biouglja je poželjna izvesna vlažnost, da kod dalje prerade ne stvara prašinu i da ne apsorbuje vodu iz tla. Dosadašnja ispitivanja su pokazala, da velika površina biouglja implementiranog u zemljištu pokazuje pozitivan efekat na rast biljaka. Velika površina je u direktnoj korelaciji sa visokim kapacitetom razmene katjona.

Sa ekološkog stanovišta, postavljaju se pre svega pitanja koncentracije poliaromatičnih  ugljo-vodonika (PAK) i polihlor bifenola (PCB). U proizvodnji uglja, nastaju ove veze i mogu da kondenzuju na površini uglja. Samo u jednom prigodnom postupku proizvodnje, može da se spreči da biougalj u velikoj meri bude bez ovih jedinjenja. 

Evropski sertifikat za biougalj (EBC) dao je granične vrednosti koje se postavljaju kao standard u branši. Pored PAK i PCB u tome su utvrđene i granične vrednosti za Furan i teške metale. Naš ugalj u svim parametrima leži ispod ovih graničnih vrednosti i zbog toga je bezopasan za primenu u prirodi.

Kontraefekat "staklene bašte"

Dalje, snažan efekat biouglja leži u stabilnim vezama ugljenika i zbog toga se u prirodi veoma sporo razgradjuje. Preostali deo uglja (preko 80%) ostaje stabilan više od 1000 godina u tlu.  Pošto ugljenik potiče izvorno iz atmosfere i prilikom rasta biljaka se ugradjuje u njih, tako CO2 iz atmosfere može direktno da se nađe u uglju i time i u tlu i da tamo ostane dugo vremena.

Zbog toga što na ovaj način CO2 iz atmosfere stiže u zemljište, i tamo ostaje dugo vremena vezan, govori se o kontraefektu "staklene bašte".

Mi nudimo naš biougalj neobrađen ili aktiviran.  

U galeriji slika možete videti naše mnogobrojne oglede na otvorenom.

Galerija

Agro-Ugalj™ - Aktivirani biougalj

Povećava prinose i do 120%

Naš razvojni tim je nakon višegodišnjeg istraživanja, ispitivanja i praktičnih ogleda pronašao optimalnu formulu za aktivaciju biouglja koja daje izvanredne rezultate kod svih biljnih kultura. Tako je nastao Agrougalj™.

Luk Compare

 

Knollem mit/ohne

Agrougalj™ je organski oplemenjivač namenjen za poboljšanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških osobina zemljišta, njegovog hranidbenog režima, kao i za stimulativno delovanje u gajenju različitih biljnih vrsta. Posebno je pogodan za višegodišnje zasade koji se gaje na različitim zemljištima sa manjim sadržajem organske materije. Inkorporira se u zemljište tokom predsetvene pripreme zemlišta u količini od 10 do 30 t/ha, zavisno od plodnosti zemljišta i sklopa biljaka po jedinici površine. Pravilno primenjen u zemljištu, Agrougalj™ ispoljava sledeće efekte:

 • Povećava rodnost biljaka od 20-120%;
 • Smanjuje potrošnju mineralnih đubriva za 10-30%;
 • Povećava vlašnost zemljišta;
 • Smanjuje temperaturu zemljišta u sušnim godinama za 3°C;
 • Uvećava biološku fiksaciju atmosferskog azota za 50-72%;
 • Uvećava kapacitet razmene katjona za 50%;

 

Agrougalj™ je zvanično registrovan proizvod kompanije Basna d.o.o.

 

Preuzmite liflet  Flyer thumbnail
 

Biougalj – aktivirajte sami

Biougalj vrhunskog kvaliteta

Kod nas možete nabaviti biougalj vrhunskog kvaliteta za potrebe Vaše delatnosti.

 • Kod uzgoja stoke: u tretmanu životinjskih ekshremnata, ostataka hrane, slame, kako bi klima u štalama bila poboljšana.

  Chicken1

  stalleinstreu

 • Kao dodatak tečnom i čvrstom stajnjaku, biougalj umanjuje neprijatna isparenja i istovremeno aktivira se kako bi se posle toga direktno implementirao kao oplemenjivač zemljišta.

  Gülle1 
   
 • Može se dodati u postrojenja bio gasa u kojima povećava količinu metana, odnosno upotrebljivih gasova. Biougalj se zatim može uneti u zemljišta.
 • Kod proizvodnje filtera za vodu, filtera za vazduh.
 • U gradjevinarstvu, kao dodatak izolacionim materijalima.

  Building material 

Ukoliko želite da aktivirate biougalj po sopstvenoj recepturi, idejama i zamislima pozovite nas, rado ćemo Vam izaći u susret i proizvesti biougalj vrhunskog kvaliteta prema Vašem zahtevu. 

Agrougalj video

Video

Agrougalj galerija

Galerija

U galeriji slika možete videti naše mnogobrojne oglede na otvorenom.

Proizvodi

Ćumur i Briket

Brzo, čisto, ukusno
Detaljnije

Biougalj

Sačuvajmo planetu
Detaljnije

Drvo

Ekološki sertifikovan energent
Detaljnije