Biougalj

Po vašoj želji

Biougalj

Ljusкe Pirinča

Detaljnije

Biougalj

Кoštice šljive

Detaljnije

Biougalj

Lišće

Detaljnije

Biougalj

Kukuruz

Detaljnije

Nije svaki drveni ugalj isti, vredi dobro pogledati. Pored klasičnog drvenog uglja za roštilj, upotrebljava se i u drugim oblastima. Na primer u metalurgiji, kao filter za vazduh i vodu. U poljoprivredi za poboljšanje strukture zemljišta i kao dodatak stočnoj ishrani. U humanoj medicini, kozmetici i ne manje važno u štamparijama i industriji boja.

Od mnoštva mogućnosti primene, bilo bi iznenađujuće kada bi se samo jedan kvalitet upotrebljavao kao standard. I to nije tako.

Drveni ugalj se proizvodi u jedinstvenom procesu, koji se naziva piroliza. Organski materijal se zagreva pod sniženim dovodom kiseonika, pri čemu se kod rastućih temperatura izdvajaju isparljive komponente u obliku gasa i osnova uglja ostaje stalni sastavni deo (kao ugalj). 

Treba napomenuti da ne samo drvo, nego u osnovi skoro svi organski materijali mogu da se pretvore u ugalj. Očigledno je da ugalj od bukve (visoka toplotna vrednost) ne pokazuje ista svojstva kao ugalj od ostataka kukuruza (visok sadržaj minerala) ili pak stajnjak (visok sadržaj azota).

U zavisnosti od primene, važna su i mnoga druga svojstva. Da pomenemo samo neke, pritom mislimo na tragove elemenata, površine, veličinu pora, vrednost sagorevanja i grejanja, stvaranje varnica i mnogo toga.

Važan faktor u proizvodnji  predstavlja procesna temperatura. Što je viša temperatura, to je niži prinos uglja. Istovremeno je i sadržaj ugljenika u uglju veći. Molekuli ugljenika formiraju nove veze i rastu sve više zajedno sa grafitnim strukturama. Ovo dovodi do toga da pri dovoljno visokim temperaturama, ugalj dobije karakteristike metala i čak postane provodnik električne energije. Istovremeno, njegova zapaljivost opada.

Sledeći važan faktor koji utiče na finalni proizvod je vreme sagorevanja. Slično temperaturi, duže vreme čekanja dovodi do većeg sadržaja ugljenika, a takođe, dobija se više energije iz proizvodnje.

Konačno, u proizvodnji uglja važno je i hlađenje. Ako želite čvrst i stabilan ugalj, uglju treba dati vremena da sazri, što znači da se polako ohladi preko dana. Ako želite veliku površinu, preporučljivo je da se ugalj ugasi vodenom parom ili prikladnim gasom.  

Nadamo se da smo Vam sa ovim kratkim uvodom, dali mali uvid u fascinanatan svet proizvodnje uglja.

Da li tražite pogodan ugalj?

Naš tim zna svoj posao i spreman je da odgovori na Vaša pitanja i zahteve. U mogućnosti  smo da utičemo na svojstva uglja, tako da ćemo Vam ponuditi ugalj koji Vama odgovara ili ćemo ga proizvesti specijalno za Vas.  

Ljusкe Pirinča

Кoštice šljive

Lišće

Kukuruz

Proizvodi

Ćumur i Briket

Brzo, čisto, ukusno
Detaljnije

Biougalj

Sačuvajmo planetu
Detaljnije

Drvo

Ekološki sertifikovan energent
Detaljnije