Ćumur

Za perfektan žar

Ćumur

Ćumur vrhunskog kvaliteta

Detaljnije

Kod roštiljskog drvenog uglja, toplotna moć i karakteristike sagorevanja su osobine kvaliteta koje su u prvom planu. Granulacija i stabilnost drvenog uglja su od velikog značaja ne samo za roštiljske profesionalnce, već i za amatere koji tek ulaze u čarobni svet roštiljanja.

Da bi se ugalj za roštilj lako zapalio i postigao visoku temepraturu trebalo bi da bude što je više moguće suv i da pokazuje visok sadržaj ugljenika i toplotne vrednosti. Takođe je važno da dovoljno kiseonika može da cirkuliše u među-prostorima između komada uglja.

Naš ćumur je prosejan pre pakovanja, na takav način ostranjene su sitne granulacije i što je još važnije, ćumur je bez prašine.

Za perfektan žar preduslov je i dobar roštilj. Prilikom izbora Vašeg roštilja vodite računa o tome da ugalj bude dovoljno snabdeven kiseonikom. Najbolje je da Vaš roštilj dobija vazduh sa donje strane. 

Ćumur vrhunskog kvaliteta

Vrhunski kvalitet našeg ćumura postižemo tako što koristimo isključivo i samo sirovine od energetski bogatih  suvih drva kao što su bukva, hrast i bagrem. To omogućava brzo paljenje, ravnomernu i snažnu toplotu, kao i žar bez varnica.  

Naš ćumur se proizvodi na temperaturi između 400°C i 500°C i potom polako hladi, da bi odgovarao visokim standardima kvaliteta, da bi bio stabilan i da se ne bi krunio prilikom transporta. Na taj način postiže se visoka kalorijska vrednost i dobijaju se komadi adekvatne granulacije, tako da nema malih komada koji blokiraju među-prostore.

Ćumur standardno pakujemo u vreće od 3kg koje su dvoslojne i sa ručkom i u vreće od 10kg koje su troslojne. 

Ćumur je prosejan na situ u oba slučaja.

U skladu sa Vašim potrebama, ćumur možemo pakovati i isporučiti u zemlji i inostranstvu na način na koji Vi to želite. 

Proizvodi

Ćumur i Briket

Brzo, čisto, ukusno
Detaljnije

Biougalj

Sačuvajmo planetu
Detaljnije

Drvo

Ekološki sertifikovan energent
Detaljnije